mbkpwolomin.pl

parafia na youtube

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Wszystkim naszym Parafianom,
życzymy wielu Łask Bożych w Nowym 2017 Roku.
Niech to będzie czas pokoju i miłości,
abyśmy wszyscy dawali
wielkoduszne świadectwo o Chrystusie.
Szczęśliwego i Błogosławionego Nowego Roku!

Życzy:         
Ksiądz Proboszcz 
wraz z duszpasterzami


Do życzeń dołączamy piękną piosenkę.WIZYTA DUSZPASTERSKA W NASZYM DOMU

Gdy kapłan przychodzi do nas z wizytą duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę ze złożoności wydarzenia, które ma tu miejsce. Jest to bowiem wydarzenie religijne i jest to wydarzenie towarzyskie. Jest to jednak w pierwszym rzędzie i przede wszystkim, i o tym należy wciąż pamiętać, wydarzenie religijne.

Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to my musimy przygotować dla niego takie warunki, by mogło ono przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym znajdować się będą tylko: Pismo Święte, krucyfiks, woda święcona, kropidło.

Można by jeszcze dodać, że jest to religijne wydarzenie uroczyste i musi temu odpowiadać wygląd naszego mieszkania i nasze stroje.

Wizyta duszpasterska może być wydarzeniem towarzyskim w dwóch wymiarach. Zawsze jest wydarzeniem towarzyskim w tym sensie, że kapłan jest gościem w naszym domu i obowiązują wobec niego wszystkie te procedury, które obowiązują wobec każdego gościa. Trzeba pamiętać też i o tym, że jest to jednak gość wyjątkowy, można powiedzieć, honorowy.

Witamy księdza i żegnamy oczywiście pozdrowieniem katolickim: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, „Szczęść Boże” itp.


PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Drodzy Parafianie, Droga Rodzino.

Nawiedzenie rodziny w Obrazie Jezusa Miłosiernego jest spotkaniem rodzinnym z Panem Jezusem. Przyjmijcie ten obraz jako znak Bożej miłości.

Niech Jezus znajdzie schronienie w waszych sercach i waszych domach.

Przyjęcie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego jest okazją do:
- wspólnej rodzinnej modlitwy przed obliczem Jezusa Miłosiernego,
- złożenia w Sercu Jezusa wszystkich trosk i kłopotów,
- wzajemnego przebaczenia,
- dokonania wpisu do księgi pamiątkowej,
- uczestnictwa we Mszy Świętej, która będzie odprawiana za rodziny na zakończenie nawiedzenia każdej ulicy (bloku)

Nawiedzenie obrazu odbywa się od godz. 19:00 w dniu przyjęcia obrazu do godz. 19:00 następnego dnia-przekazania obrazu następnej rodzinie.

Obraz Jezusa Miłosiernego powinien być umieszczony w przygotowanym miejscu, przykrytym obrusem i zapalonymi świecami.
Telefon kontaktowy: 693 833 601

Parafia Wołomin
Parafia Wołomin
MBKP
Parafia Kurkowa
Matki Boskiej Wołomin
Parafia na Kurkowej

SDM

Liczba odsłon: