mbkpwolomin.pl

parafia na youtube

NIEDZIELA CHLEBA I RODZINY

W naszej wspólnocie, rozpoczynamy Niedzielę Chleba i Rodziny pt. „Dzielmy się chlebem miłości”
Co miesiąc na Mszach Świętych, kapłani będą błogosławić chleb, który zabierzemy do domu, aby się nim dzielić z najbliższymi. Akcja ma na celu przypomnienie o wartości rodziny, chrześcijańskiego spędzania czasu oraz pamięci o tych, którzy na co dzień nie mają wystarczającej ilości pożywienia. Dobrowolne ofiary składane do puszki Caritas, będą darem naszych serc dla najbardziej potrzebujących. Chleb będzie rozprowadzany przez wolontariuszy przy wyjściu z Kościoła. Zachęcamy do włączenie się w akcję, którą organizuje nasz Parafialny Zespół Caritas.


NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

Zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, które będzie się rozpoczynać w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8:00.

Zapraszając na nie pragniemy poniższym tekstem przypomnieć i wyjaśnić ideę i treść tego nabożeństwa.

Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

Siostra Łucja odpowiada: „Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
• Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
• Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
• Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
• Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
• Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT -
co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?

• Warunek 1 – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Spowiedź można odbyć wcześniej, na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

• Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

• Warunek 3 – Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.

• Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła.

Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
Intencja wynagradzająca.
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Więcej informacji o Nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca można znaleźć na stronie: http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica-32226/49-abc-pierwszych-sobot-miesica


PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Trwa peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.

Rodziny, które z jakichkolwiek powodów zostały pominięte w zapisach a pragną przyjąć obraz w swoich domach, proszone są o kontakt telefoniczny: 693-833-601; 509-159-436

Nawiedzenie rodziny w Obrazie Jezusa Miłosiernego jest spotkaniem rodzinnym z Panem Jezusem. Przyjmijcie ten obraz jako znak Bożej miłości.

Niech Jezus znajdzie schronienie w waszych sercach i waszych domach.

Przyjęcie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego jest okazją do:
- wspólnej rodzinnej modlitwy przed obliczem Jezusa Miłosiernego,
- złożenia w Sercu Jezusa wszystkich trosk i kłopotów,
- wzajemnego przebaczenia,
- dokonania wpisu do księgi pamiątkowej,
- uczestnictwa we Mszy Świętej, która będzie odprawiana za rodziny na zakończenie nawiedzenia każdej ulicy (bloku)

Nawiedzenie obrazu odbywa się od godz. 19:00 w dniu przyjęcia obrazu do godz. 19:00 następnego dnia-przekazania obrazu następnej rodzinie.

Obraz Jezusa Miłosiernego powinien być umieszczony w przygotowanym miejscu, przykrytym obrusem i zapalonymi świecami.

Parafia Wołomin
MBKP
Parafia Kurkowa
Matki Boskiej Wołomin
Parafia na Kurkowej

SDM

Liczba odsłon: