mbkpwolomin.pl

parafia na youtube

ZAPRASZAMY NA WIGILIĘ MIEJSKĄ
ADWENT

W niedzielę, 3 grudnia rozpoczynamy nowy rok duszpasterski i liturgiczny pod hasłem : „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”Czas Adwentu jest dla chrześcijan oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Fakt ten powinien przepełniać nas nadzieją na spotkanie z prawdziwą Miłością. Dlatego też wyczekujemy naszego Pana radośnie.

Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:
- od początku adwentu do 16 grudnia (czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).

Najbardziej znanymi symbolami Adwentu są: Świeca Roratnia - oznaczająca Matkę Bożą oraz Wieniec Adwentowy - symbolizujący cztery niedziele Adwentu.

Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie Msze Święte, zwane Roratami. Są to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Nazwa Mszy pochodzi od jej introitu (antyfony na wejście), który zaczyna się od słów „Rorate cali desuper” („Spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem Rorat jest świeca (roratka) umieszczana w pobliżu ołtarza symbolizująca Najświętszą Maryję Pannę.

Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne, dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa. To czekanie wierni najwymowniej wyrażają, na Roratach.

RORATY

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach o godz. 6:30.
Przynieście ze sobą lampiony. Ponadto dzieci zachęcamy do przynoszenia na Roraty serduszek z wypisanymi dobrymi uczynkami.
Tematem tegorocznych Rorat będzie św. Józef - Strażnik Skarbów - któremu Bóg , jak podkreślił św. Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris custos” - „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”

https://www.youtube.com/watch?v=WFzkEqfD498


WIZYTA DUSZPASTERSKA - czym jest i jak się przygotować

Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu prawa kanonicznego: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy.

Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Pamiętamy przecież, że Jezus Chrystus polecał apostołom: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim" (Łk 10, 5-6). Uczył ich też: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Mt 10,40).

Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z parafią, diecezją. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny, jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.

Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są szczególne przygotowania:
- Stół nakryty białym obrusem
- Pismo Święte
- Krucyfiks i dwie zapalone świece
- Woda święconą i kropidło (jeśli ktoś nie ma, wystarczy przed modlitwą powiedzieć o tym, a kapłan pobłogosławi przygotowaną wodę)
- Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii

Przebieg kolędy:
1. Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu.
2. Wyłączamy telewizor, radio, komputer
3. Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”.
4. Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
5. Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.

Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada, ostatnia rodzina odprowadza księdza (lub odwozi na plebanię).


PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Drodzy Parafianie, Droga Rodzino.

Trwa peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.

Obraz Jezusa Miłosiernego od 28 października do 12 grudnia nawiedza rodziny które zgłosiły chęć przyjęcia obrazu w swoich domach na ulicach: Słowackiego, Matejki i Mickiewicza. W niedzielę 17 grudnia o godz. 13.00 zapraszamy na Mszę Świętą w intencji rodzin z tych ulic.

Od 12 grudnia obraz Jezusa Miłosiernego będzie nawiedzał rodziny z ulicy Poniatowskiego.

Rodziny, które z jakichkolwiek powodów zostały pominięte w zapisach a pragną przyjąć obraz w swoich domach, proszone są o kontakt telefoniczny: 693-833-601; 509-159-436

Nawiedzenie rodziny w Obrazie Jezusa Miłosiernego jest spotkaniem rodzinnym z Panem Jezusem. Przyjmijcie ten obraz jako znak Bożej miłości.
Niech Jezus znajdzie schronienie w waszych sercach i waszych domach.

Przyjęcie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego jest okazją do:
- wspólnej rodzinnej modlitwy przed obliczem Jezusa Miłosiernego,
- złożenia w Sercu Jezusa wszystkich trosk i kłopotów,
- wzajemnego przebaczenia,
- dokonania wpisu do księgi pamiątkowej,
- uczestnictwa we Mszy Świętej, która będzie odprawiana za rodziny na zakończenie nawiedzenia każdej ulicy (bloku)

Nawiedzenie obrazu odbywa się od godz. 19:00 w dniu przyjęcia obrazu do godz. 19:00 następnego dnia-przekazania obrazu następnej rodzinie.
Obraz Jezusa Miłosiernego powinien być umieszczony w przygotowanym miejscu, przykrytym obrusem i zapalonymi świecami.

Parafia Wołomin
Parafia Wołomin
MBKP
Parafia Kurkowa
Matki Boskiej Wołomin
Parafia na Kurkowej

SDM

Liczba odsłon: