Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

nabożeństwa pasyjne
Rekolekcje
Krąg Biblijny
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Adoracja
Previous Next
1 2 3 4 5

         Ręcznie_Rysowane_Klasa_Zasady_Plakat_3.png                      Indygo_Fioletowy_Organiczny_Ręcznie_Rysowany_Planeta_Zadanie_Plakat_Pionowy_3.png

Szczegóły oraz regulaminy obydwu konkursów dostępne po kliknięciu na przycisk "Czytaj więcej...".

Regulamin konkursu dla dzieci:

 1. Organizatorem konkursu jest Parafialny Zespół Caritas przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
 2. Celem konkursu jest promowanie pomocy innym ludziom, zwłaszcza w wymiarze pomocy chrześcijańskiej oraz ukazywanie piękna dzielenia się miłością z innymi, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu. 
 3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką rysunku przedstawiającego hasło konkursu: Tak pomagam – z Jezusem. Praca wykonana na kartce A4 lub A3.
 4. Podpisane imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem prace należy przynosić do zakrystii kościoła przy ul. Kurkowej 35 do 2 kwietnia 2023 roku. 
 5. Organizator z przyniesionych rysunków wyłoni prace, które zostaną nagrodzone, oceniając: (a) zgodność rysunku z hasłem konkursu, (b) technikę wykonania, (c) staranność. 
 6. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 12 roku życia.
 7. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 8. Jedna praca konkursowa musi być wykonana przez jedną osobę. Nie dopuszcza się wykonywania prac w parach lub grupach.
 9. Dla autorów najpiękniejszych prac przewidziano nagrody rzeczowe. Nagroda główna to 10 biletów do kina do wykorzystania na dowolny film w ciągu pół roku oraz paczka słodyczy.
 10. Przewidziano także nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników. 
 11. Rozwiązanie konkursu 16 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Regulamin konkursu fotograficznego:

 1. Organizatorem konkursu jest Parafialny Zespół Caritas przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
 2. Celem konkursu jest promowanie pomocy innym ludziom, zwłaszcza w wymiarze pomocy chrześcijańskiej oraz ukazywanie piękna stworzonego świata. 
 3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia nawiązującego do hasła: Boże ślady w Wołominie.
 4. Podpisane imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem, wywołane w formacie 20x30 zdjęcia należy przynosić do zakrystii kościoła przy ul. Kurkowej 35 do 2 kwietnia 2023 roku. 
 5. Organizator z przyniesionych zdjęć wyłoni prace, które zostaną nagrodzone, oceniając: (a) zgodność zdjęcia z hasłem konkursu, (b) pomysłowość, (c) jakość wykonania
 6. Konkurs przeznaczony jest dla osób od 13 roku życia. 
 7. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
 8. Jedna praca konkursowa musi być wykonana przez jedną osobę. Nie dopuszcza się wykonywania prac w parach lub grupach.
 9. Dla autorów najpiękniejszych prac przewidziano nagrody rzeczowe. Nagroda główna to aparat fotograficzny.
 10. Przewidziano także nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników. 
 11. Rozwiązanie konkursu 16 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.