13

Śp. Ks. Prałat Józef Kamiński

Organizator, budowniczy świątyni i plebanii,

pierwszy Proboszcz naszej Parafii w latach: 01.09.1986 –15.07.2012

Rezydent: 15.07.2012 – 29.11.2020

Data śmierci: 29.11.2020 r.