1 września 1985 r. ks. Biskup Jerzy Modzelewski (ur. 1905 - zm. 1986) poświęcił Kaplicę p.w. Matki Bożej Królowej Polski, która rozpoczęła działalność jako placówka duszpasterska parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie została erygowana w dniu 1 września 1986 r. przez jego Eminencję Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski. Pierwszymi kapłanami nowo erygowanej Parafii zostali ks. Józef Kamiński (Proboszcz), ks. Maciej Szymański, ks. Grzegorz Mroczkowski oraz ks. Marek Uzdowski.
Budowę Kościoła rozpoczęto wiosną 1987 roku.
13 grudnia 1987 r. ks. Dziekan Prałat Jan Sikora poświęcił w Kaplicy nowe organy, które zbudował organmistrz p. Jan Zych - nasz parafianin.
3 maja 1989 r. ks. Biskup Marian Duś poświęcił i wmurował kamień węgielny, zaś 3 czerwca 1989 r ks. Biskup Zbigniew Kraszewski (ur. 1922 - zm. 2004) poświęcił trzy dzwony: „Maria”, „Jan” i „Józef”.
Pierwsze prymicje w naszej Parafii odbyły się pod koniec 1989 roku: księdza Dariusza Skwarskiego, a później księdza Marka Wilocha, a w maju 1990 księdza Jacka Lipskiego.
10 listopada 1990 roku została odprawiona Msza św. koncelebrowana z okazji poświęcenia krzyży dla szkoły podstawowej nr 2 (poświęcenie krzyży i sztandaru dla szkoły podstawowej nr 5 miało miejsce 12 grudnia 1991 roku) - po latach krzyż powrócił do szkoły.
24 grudnia 1993 - pierwsza Pasterka w nowym Kościele, tej Mszy świętej przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk, nie zabrakło również ks. Prałata Jana Sikory.
1 maja 1994 roku ukazał się pierwszy numer „Bożego Posłańca” pisma parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, pierwszym Redaktorem Naczelnym był p. Paweł Sasin, a jego następcą został Krzysztof Piotr Kozłowski.
Na Pasterce w 1997 roku zabrzmiały po raz pierwszy nowe organy (choć jeszcze nie ukończone) w naszym Kościele.
Pierwszy Festyn Parafialny odbył się 20 września 1998 roku a jego organizatorami byli p. Zofia Perlejewska i p. Krzysztof Piotr Kozłowski. Występowali między innymi: uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej, p. Danuta Morzykowska, ludowa kapela „Słoneczniki” z Siemiatycz, p. Andrzej Bychowski oraz zespół Good Religion.
5 marca 1999 roku została powołana do życia Akcja Katolicka w naszej Parafii a jej pierwszym Prezesem została p. Zofia Perlejewska.
1 sierpnia 1999 roku dekretem ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka ks. Prałat Józef Kamiński został mianowany Dziekanem Dekanatu Wołomińskiego.
W dniach od 22 do 30 września 2001 roku odbyły się Pierwsze Parafialne Misje Święte. Renowacja Misji Świętych trwała od 23 do 28 listopada 2002 roku a prowadzili ją ojcowie misjonarze: ks. Tadeusz Musz, ks. Krzysztof Stanula, kleryk Rafał Szwajca. W Drodze Krzyżowej ulicami parafii udział wzięło kilka tysięcy wiernych.
Sekcja Charytatywna Akcji Katolickiej zorganizowała przed Świętami Bożego Narodzenia (2002 rok) paczki świąteczne dla blisko 150 potrzebujących rodzin.
6 stycznia 2003 roku ks. Józef Kamiński (obok m.in.. Ks. Jana Sikory) został odznaczony Pierścieniem Golgoty Wschodu -odznaczenie za wspieranie idei pamięci o Polakach zesłanych na Wschód. Podobny pierścień, otrzymał w 2002 roku Ojciec Święty św. Jan Paweł II. W 2003 roku w naszym kościele wykonane zostało szereg prac, które przybliżyły do konsekracji kościoła. Wstawione zostały wszystkie górne witraże, zakończone zostały prace przy organach, a nad prezbiterium zawisła figura Chrystusa. Staraniem ks. Wojciecha Jasionka dotarły z Rzymu relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty, które zostały umieszczone w specjalnym relikwiarzu i wystawione w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. W roku 2004 w głównym ołtarzu pojawił się także obraz Matki Bożej Królowej Polski namalowany przez naszą parafiankę - panią Dmowską.