Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.

Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub – w przypadku ich braku – przez znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej.

Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem zakładów pogrzebowych.

Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:

• akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).