Pluton Różańcowy

Wspólnota w naszej Parafii działa od listopada 2014.

Wzorem kółek różańcowych główne zadanie Plutonu to modlitwa różańcowa. Na każdy miesiąc są wyznaczane intencje modlitewne, zarówno te ogólne, ale też niejednokrotnie są to prośby o modlitwy indywidualne: od przyjaciół i rodzin.
Pluton Różańcowy wraz z Totus Tuus organizuje również Pielgrzymki do miejsc świętych. Uczestniczą w nich nie tylko panowie z Plutonu i Totus ale zapraszani są także Parafianie wraz z rodzinami.
Wielu panów brało bardzo czynny udział w budowie naszego Kościoła.

Pluton Różańcowy spotyka się w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy o godz. 13:00.
Założycielem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Idzik. Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr Winiarek.
Pomaga mu Krzysztof Szczyciński, który jest też zelatorem.


 

pluton intencjeplutonIntencje -

 

TAJEMNICE RADOSNE
O RYCHŁĄ KANONIZACJĘ KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI.
I ABY JEGO WIARA W PRAWDĘ BYŁA WIECZNA

TAJEMNICE ŚWIATŁA
ZA ZAKONY I ZGROMADZENIA. ABY DZIĘKI
OFIARNOŚCI LUDZI DOBREJ WOLI MOGŁY
KONTYNUOWAĆ SWE DZIEŁO

TAJEMNICE BOLESNE
ZA BIEDNYCH I BEZDOMNYCH. ABY SPOTKALI
NA SWEJ DRODZE LUDZI DOBREJ WOLI I ZECHCIELI
ZAWIERZYĆ SWE ŻYCIE PANU BOGU

TAJEMNICE CHWALEBNE
ZA MŁODZIEŻ, KTÓRA PRZYGOTOWUJE SIĘ
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. ABY NALEŻYCIE
WYKORZYSTALI TEN CZAS I OTWORZYLI SIĘ
NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO