Pluton Różańcowy

Wspólnota w naszej Parafii działa od listopada 2014.

Wzorem kółek różańcowych główne zadanie Plutonu to modlitwa różańcowa. Na każdy miesiąc są wyznaczane intencje modlitewne, zarówno te ogólne, ale też niejednokrotnie są to prośby o modlitwy indywidualne: od przyjaciół i rodzin.
Pluton Różańcowy wraz z Totus Tuus organizuje również Pielgrzymki do miejsc świętych. Uczestniczą w nich nie tylko panowie z Plutonu i Totus ale zapraszani są także Parafianie wraz z rodzinami.
Wielu panów brało bardzo czynny udział w budowie naszego Kościoła.

Pluton Różańcowy spotyka się w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy o godz. 13:00.
Opiekunem i założycielem wspólnoty jest Ks. Grzegorz Idzik.
Pomaga mu Krzysztof Szczyciński, który jest też zelatorem.pluton intencje

TAJEMNICE RADOSNE
W INTENCJI BISKUPÓW, KAPŁANÓW I WIERNYCH NASZEJ DIECEZJI.
ABY NIESTRUDZENIE PIASTOWALI WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE,
RODZINNE I PATRIOTYCZNE

TAJEMNICE ŚWIATŁA
ZA MŁODZIEŻ NASZEJ PARAFII,
KTÓRA PRZYSTĄPI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
ABY ZE ZROZUMIENIEM I MĄDROŚCIĄ SERCA
PRZYJELI DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE BOLESNE
ZA NIEWINNE OFIARY ATAKÓW TERORYSTYCZNYCH
I TYCH, KTÓRZY POLEGLI NA SŁUŻBIE.
ABY DOSTĄPILI SZCZĘŚCIA WIECZNEGO. A ICH RODZINY
ZNALAZŁY UKOJENIE W MIŁOSIERDZIU BOŻYM

TAJEMNICE CHWALEBNE
ZA OSAMOTNIONYCH, PORZUCONYCH I ZAPOMNIANYCH PRZEZ RODZINY I BLISKICH.
ABY W NADZCHODZĄCE ŚWIĘTA DOSTALI POMOCNĄ DŁOŃ
I SPOTKALI NA SWEJ DRODZE LUDZI DOBREJ WOLI