Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Spotkania Legionu odbywają się w każdy poniedziałek o g.16:30.

Opiekunem Legionu Maryi jest ks. Piotr Winiarek