Kim jest ministrant?

Ministrant pochodzi od łacińskiego słowa ministrare co znaczy - służyć, posługiwać. Ministrant posługuje kapłanowi odprawiającemu liturgię w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw np.: różaniec, droga krzyżowa lub wystawienie Najświętszego Sakramentu.

W naszej parafii Ministrant przechodzi okres kandydatury gdzie uczy się funkcji mszalnych jak także konkretnych obrzędów liturgii oraz modlitw. Po rocznym okresie przygotowawczym kandydat na ministranta po zdaniu egzaminu zostaje przyjęty do grona ministrantów podczas Mszy Św. na której składa przyrzeczenie ministranckie. Dostaje wtedy komże i pelerynkę. Po kilkuletniej posłudze, ministrant może zostać wysłany na kurs lektorski. Taki kurs także trwa około 1 roku. Kandydat na lektora przed pobłogosławieniem przez biskupa musi zdać egzamin. Ministrant już jako lektor nosi białą albę, która symbolizuje czystość. Lektor podczas Mszy Św. odczytuje Słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej lub wykonuje psalmy responsoryjne.

Wyróżniamy kilka stopni ministranckich:
1. Kandydat;
2. Ministrant ( choralista, światła, księgi, ołtarza);
3. Lektor;
4. Ceremoniarz.

Kilka słów o naszej wspólnocie

1) Krótki zarys historyczny
Pierwszą wspólnotą ministrancką która powstała w naszej parafii opiekował się ks. Jan Gołębiewski. Przeszło tu kilkunastu chłopców z parafii macierzystej to jest z parafii MB Częstochowskiej. Szczególne zasługi w budowaniu wspólnoty ministranckiej oddali się poza ks. Maciejem: ks. Marek Uzdowski i ks. Wojciech Jarzyna. Dwie, zdecydowanie różne osobowości, dzięki którym brać ministrancka rozkwitała. Za kadencji ks. Wojciecha ministranci otrzymali swój własny statut i samorząd. Jednym z prezesów był m. in. Dzisiejszy kapłan Mariusz Rybałtowski. Z tej wspólnoty wywodzą się ks. Arkadiusz Kunowski i ks. Bartek Porzeziński. W seminarium kształci się kolejny nasz ministrant Mateusz Kulikowski i Patryk Lendlewicz. Warto podkreślić, że wszyscy „wcześniejsi” księża wywodzący się z naszej parafii też byli ministrantami. Od września 2018 r. ministrantami zajmuje się ks. Daniel Lubański, który przejął ministrantów po ks. Rafale Jabłkowskim. Obecnie liczba ministrantów wynosi ok. 60 osób.

2) Kiedy się spotykamy?
Nasza wspólnota ma zbiórki w soboty (dla kandydatów o 9 w salce ministranckiej oraz ministrantów młodszych i starszych o 10 w kościele w zakrystii i w salce ministranckiej) a także we wtorki (dla lektorów i ministrantów od 3 klasy gimnazjum). Natomiast w pierwsze soboty miesiąca mamy tylko zbiórkę o 17 w kaplicy a później msze w intencji bielanek i ministrantów.

3) Co robimy na zbiórkach i wyjazdach formacyjnych?
Na zbiórkach mamy formacje jak i także część zabaw. W naszej salce posiadamy piłkarzyki i stół do ping-ponga. Organizujemy różne turnieje. Mamy raz w tygodniu trening piłki nożnej. Urządzamy sparingi dla młodszej grupy jak i dla starszej. W ramach formacji wyjeżdżamy na wyjazdy 1 dniowe gdzie jest wspólna modlitwa, zabawa. Poznajemy tam samych siebie jak również innych ministrantów z naszej wspólnoty przez wspólną rozmowę.

4) Jak zasilamy nasz fundusz?
Przede wszystkim nasz fundusz składa się ze składek (kandydaci po 3 zł za miesiąc a ministranci po 5 zł). Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy sianko na stół wigilijny, które potem sprzedajemy dla wiernych. W dniu 6 stycznia (jest to święto Objawienia Pańskiego) sprzedajemy kredę i kadzidło do oznaczenia naszych domów. Również przed świętami Wielkanocy (w Wielką Sobotę) rozprowadzamy wodę św. W ciągu roku jesteśmy kolporterami prasy katolickiej a dokładnie tygodnika "Idziemy".